Kiko Pérez

CarrerasMugica, Bilbao

13.02.2016 — 12.03.2016
Kiko Pérez (2016)

Installation view
Kiko Pérez (2016)

Manzanas y chicles, 2015.
Papel, pintura y collage, 184 x 181 cm
Kiko Pérez (2016)

Installation view
Kiko Pérez (2016)

2, 2015.
Papel, pintura y collage, 223 x 162 x 6 cm
Kiko Pérez (2016)

Bizco, 2015.
Pintura al aceite sobre papel, 92 x 110 cm
Kiko Pérez (2016)

Installation view
Kiko Pérez (2016)

Installation view
Kiko Pérez (2016)

3-4, 2015.
Pintura al aceite sobre papel, 93,5 x 128 cm
Kiko Pérez (2016)

5, 2015.
Papel, pintura y collage, 186 x 181 cm
Kiko Pérez (2016)

Installation view
Kiko Pérez (2016)

Don’t call me whitey, 2015.
Papel y pintura, 137,5 x 100 cm
Kiko Pérez (2016)

Bizco, 2015.
Pintura al aceite sobre papel, 92 x 110 cm
i Captions